BL skolstvo head
Dobro došli.
Danas je 11.12.2023.

Gaudeamus igitur

Javni fakulteti Privatni fakulteti
Akademija umjetnosti
Adresa: Bulevar srpske vojske bb
Telefoni: 051/316-292, 316-293
Faks: 051/316-292
E-mail: aub@inecco.net
Web: www.aubl.org
Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment
Adresa : Despota Stefana Lazarevića bb
Telefoni : 051/378-290, 378-300
E-mail : info@fakultetpim.com
Web : www.fakultetpim.com
Arhitektonsko-građevinski fakultet
Adresa: Vojvode Stepe Stepanovića 77/III
Telefon: 051/462-545
Faks: 051/462-616
E-mail: info@agfbl.org
Web: www.agfbl.org
Panevropski univerzitet "APEIRON"
Adresa : Vojvode Pere Krece 13
Telefoni : 051/430-890, 430-892, 430-893
Faks : 051/430-891
E-mail : info@apeiron-uni.eu
Web : www.apeiron-uni.eu
Ekonomski fakultet
Adresa: Majke Jugovića 4
Telefoni: 051/430-010, 430-050
Faks: 051/430-053
E-mail: ps@efbl.org
Web: www.efbl.org
Univerzitet za poslovne studije
Adresa : Jovana Dučića 25
Telefoni : 051/222-530, 222-537
Faks : 051/222-540
E-mail : ups@univerzitetps.com
Web : www.univerzitetps.com
Elektrotehnički fakultet
Adresa: Patre 5
Telefoni: 051/221-820, 221-821
Faks: 051/211-408
E-mail: office@etfbl.net
Web: www.etfbl.net
Nezavisni univerzitet
Adresa : Veljka Mlađenovića bb (krug fabrike "Incel")
Telefoni : 051/228-000, 344-600
Faks : 051/228-001, 344-601
E-mail : info@nubl.org
Web : www.nubl.org
Mašinski fakultet
Adresa: Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 75
Telefoni: 051/465-473, 462-400
Faks: 051/465-085
E-mail: info@masinstvobl.rs.sr
Web: www.masinstvobl.rs.sr
Visoka škola Komunikološki koledž "KAPA FI"
Adresa : Vojvođanska 2
Telefon : 051/321-200
Faks : 051/321-201
Web: www.kfbl.edu.ba
Medicinski fakultet
Adresa: Save Mrkalja 14
Telefoni: 051/216-525, 216-532
Faks: 051/216-526
Web: www.mf-bl.org
Visoka škola "PROMETEJ"
Adresa : Knjaza Miloša 10A
Telefoni : 051/315-780, 315-820
E-mail : studentskasl@prometejbl.com
Web : www.prometejbl.net
Poljoprivredni fakultet
Adresa: Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A
Telefoni: 051/312-390, 312-420
Faks: 051/312-580
E-mail: agrobl@blic.net
Web: www.agric.rs.sr
Visoka škola "BANjALUKA KOLEDž BLC"
Adresa : Miloša Obilića 30
Telefoni : 051/433-010, 433-012, 218-557
Faks : 051/433-815
E-mail : info@blc.edu.ba
Web : www.blc.edu.ba
Pravni fakultet
Adresa: Bulevar Stepe Stepanovića 77
Telefon: 051/462-555
Faks: 051/460-602
E-mail: info@pfbl.rs.sr
Web: www.pfbl.rs.sr
Prirodno-matematički fakultet
Adresa: Mladena Stojanovića 2
Telefoni: 051/319-142, 304-722
Faks: 051/319-142
E-mail: studentska@pmfbl.org
Web: www.pmfbl.org
Tehnološki fakultet
Adresa: Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 73
Telefon: 051/468-320
Faks: 051/468-646
E-mail: info@tehfakbl.org
Web: www.tfbl.rs.sr
Filozofski fakultet
Adresa: Bana Lazarevića 1
Telefoni: 051/305-625, 303-995
Faks: 051/301-834
E-mail: fil.fakultet@blic.net
Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta
Adresa: Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A
Telefon: 051/312-611
Web: www.ffvis.net
Šumarski fakultet
Adresa: Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 75a
Telefoni: 051/464-628, 464-884
Faks: 051/460-550
E-mail: sum_fak@blic.net
Web: www.sfbl.org

Ovdje dati podaci (adrese i brojevi telefona) su podložni izmjenama.

BL skolstvo foot

mojTim se zahvaljuje posjetiocima i poziva ih na saradnju
Last update June 2021.


Najljepšem gradu


Malareklama